O nama

Puni naziv Udruge je Udruga za informatiku, be?i?ne mre?e i napredne tehnologije - "DDWireless".

Udruga je osnovana 23.10.2005. godine.

Udruga "DDWireless" je osnovana u namjeri promoviranja naprednih tehnologija, informatike i be?i?nih mre?a. Skupina je to entuzijasta udru?enih oko zajedni?kih ideja i projekata. Udruga je nepoliti?na i neprofitabilna, a sve svoje projekte financiramo iz ?lanarine udruge i vlastitim sredstvima.

Glavni nam je cilj be?i?no povezivanje ra?unala u zajedni?ku mre?u u svrhu djeljenja sadr?aja: razmjena informacija, datoteka, mre?nog igranja, mre?ne telefonije i videofonije i sve ostale usluge koja nam ova tehnologija pru?a.

Nakon puno dogovaranja, i skupljanja ekipe, krenulo se u podizanje prvog na?eg AP-a.
Namjera nam je pro?iriti mre?u ?to je vi?e mogu?e kako bi se ?to ve?i broj ljudi mogao spojiti na nju i koristiti pogodnosti koje WLAN pru?a.

O na?im ?emo Vas budu?im projektima obavje?tavati na na?im web stranicama.
Ugodno kori?tenje mre?e ?eli vam "DDWireless".

la femme prom dresses cheap lace prom dress ball dresses on sale swiss replica breitling swiss replica rolex